Audio Book

Bởi admin

 • 50.000.000

  Mục tiêu tài trợ
 • 700.000

  Đã tài trợ
 • 0

  Ngày còn lại
 • Đat đến mục tiêu

  Phương thức kết thúc chiến dịch
Mục tiêu đã hoàn thành: :
1.40%
Minimum amount is ₫500000 Maximum amount is ₫1000000

admin

1 Chiến dịch | 0 Các chiến dịch được yêu thích

Xem thông tin đầy đủ

Thông tin chiến dịch

Sketchnote thực hành là phần tiếp theo của Sketchnote lý thuyết.

Trong phần đầu, tác giả Mike Rohde tóm tắt tổng quan nhanh về sketchnote, cũng là nội dung chủ đạo trong Sketchnote lý thuyết. Sau đó, ông tiếp tục đưa ra cách hình thành và sắp xếp ý tưởng sketchnote một cách hiệu quả và nhanh chóng, đồng thời đưa ra các phương pháp áp dụng sketchnote vào các linh vực, hoạt động như sketchnote tài liệu, trải nghiệm, phim, chương trình truyền hình… Cuốn sách còn bao gồm các bài tập thực hành ở mỗi phần giúp độc giả có thể trực tiếp luyện tập kỹ năng sketchnote.

Về tác giả:

Mike Rohde là một nhà thiết kế giao diện và trải nghiệm, làm việc cho Gomoll Research + Design. Ông có niềm đam mê với các giải pháp thiết kế đơn giản và hữu dụng, điều đó đã truyền cảm hứng cho ông phát triển các bản sketchnote – một nghệ thuật giúp “phiên dịch” những ý tưởng đơn giản và phức tạp thành những thông tin dễ nhớ. Ông từng tạo ra các bản sketchnote trực tiếp cho các sự kiện lớn như SXSW, World Domination Summit…

 • AlphaBooks

  Đã có 200 người tham dự