fbpx

CHÌM NỔI GIỮA PARIS VÀ LONDON – BẢN IN GIỚI HẠN 200c CÓ KÝ TẶNG CỦA DỊCH GIẢ

250.000

Nhà xuất bản: Nxb Phụ nữ Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Tác giả:George Owell
Dịch giả: Hà Thế Giang
Loại bìa: Bìa cứng có áo khoác
Có ký tặng của dịch giả
Số trang: 326

Còn 5 cuốn

CHÌM NỔI GIỮA PARIS VÀ LONDON – BẢN IN GIỚI HẠN 200c CÓ KÝ TẶNG CỦA DỊCH GIẢ

250.000