fbpx

HỒI ỨC CHIẾN TRANH VỊ XUYÊN

198.000

NXB: Nxb Thông tin và truyền thông
Năm xuất bản: 2022
Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy
Loại bìa: bìa mềm
Có ký tặng của tác giả

Còn 8 cuốn

HỒI ỨC CHIẾN TRANH VỊ XUYÊN

198.000