fbpx

Napoleon Đại Đế (Tái bản 2020 – Bìa cứng)

499.000

Napoleon là một nhân vật đặc biệt vĩ đại và hấp dẫn trong lịch sử Pháp cũng như lịch sử thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp, quan điểm, tài năng của ông đã là chủ đề của hàng nghìn cuốn sách trong suốt hai thế kỉ qua, và có lẽ sẽ còn được nghiên cứu tiếp trong nhiều thế kỉ sau nữa.

 

Còn 10 cuốn

Napoleon Đại Đế (Tái bản 2020 – Bìa cứng)

499.000

Danh mục: