fbpx

Tiêu chuẩn bắt buộc với đại biểu Quốc hội từ năm 2021?

Luật sư tư vấn

Căn cứ điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

– Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

– Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Từ ngày 1/1/2021, căn cứ khoản 1 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, đại biểu Quốc hội còn bắt buộc chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Đồng thời, điều 24 quy định đại biểu hoạt động chuyên trách “dành toàn bộ thời gian làm việc” để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu tại cơ quan của Quốc hội hoặc tại đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Đại biểu hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xếp thời gian, công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.